[Conan 30 năm] Set Bìa hồ sơ

230.000VND

  • Hàng pick triển lãm thời gian hàng về kéo dài tùy theo thời gian đặt
  • Bìa khi bỏ giấy trắng vào khung hình ẩn sẽ hiện lên
  • Hàng có nhận cọc, hàng Box về rất trễ vì giới hạn số lượng mua
  • Shop hỗ trợ chia phần chuyển khoản theo tháng
Mã: N/A Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , ,