[Conan 30 năm] Bộ sưu tập Sticker các nhân vật (61 loại)

99.000VND

  • Giá / 1 loại / 1 nhân vật, tăng số lượng khi mua nhiều nhân vật (Ghi chú nhân vật vào phần mô tả khi đặt hàng)
  • Kích thước: 8.5×5.5cm
  • Hàng pick triển lãm thời gian hàng về kéo dài tùy theo thời gian đặt
  • Hàng có nhận cọc, hàng Box về rất trễ vì giới hạn số lượng mua
  • Shop hỗ trợ chia phần chuyển khoản theo tháng