Comic Haibara Collection – Kẻ phản bội hay những người bạn

220.000VND

  • 192 trang
  • Tuyển tập các vụ án đặc biệt trong đó Ai Haibara đóng vai trò tích cực với tư cách là thành viên của Đội thám tử nhí!
Danh mục: Từ khóa: ,