[Chốt 9/3] Bộ sản phẩm Pale Tone ver. Flower [T4/2022]

1.000VND

  • Giá trên không phải giá sản phẩm
  • Vì là hàng giới hạn thời gian và số lượng nên sản phẩm này cần liên hệ Shop trước khi đặt
  • Huy hiệu: 5.6cm | Bìa hồ sơ A4 | Khăn tay: 20 x 20cm
  • Standee: H16.3cm×6.4cm (tùy nhân vật có thể có kích thước khác)
  • Ly: 9.5cm×7.5cm |  Móc khóa: 4.0cm×7.0cm, móc nhỏ: 3.4cm×3.7cm