[Chốt 6/10] Bộ sản phẩm mùa hè, shinsengumi, nesoberi