[Chốt 5/3] Khăn Microfiber & Postcard tĩnh điện Conan Movie 25 [T4/2022]

450.000VND850.000VND

  • Khăn Microfiber : 360×840mm
  • Poster tĩnh điện: A4  (Mặt sau có thể dán mà không cần dùng keo, lưu ý: Nếu dán đi dán lại nhiều lần lực hút sẽ giảm)