[Chốt 30/11] Bộ sản phẩm Deformed cat [T2/2022]

150.000VND450.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm 
  • Móc khóa: 5cm
  • Standee: 8.5cm×10.5cm
  • Khăn tay: 20x20cm
  • Ly Mug: 9.5cm×7.5cm
  • Bìa A4
  • Huy hiệu là hàng box và random, mua lẻ hàng về rất lâu hoặc không có hàng