[Chốt 24/5] Bộ sản phẩm Night Sky [T7/2022]

150.000VND390.000VND

Sau thời gian chốt có trường hợp không thể mua 
Kích thước:
– Standee: 8.5cm×10.5cm
– Móc khóa: 6cm (Sản phẩm Box, có trường hợp về rất lâu hoặc không có hàng)
– Huy hiệu: 5.6cm
– Đế đựng bút acrylic: 9cm×5cm
– Túi Acrylic đựng thẻ hssv, ngân hàng, công ty v.v..: 11.5cm×8.5cm (Có kèm móc bi)
– Bìa hồ sơ A4