[Chốt 11/1] Bộ sản phẩm POPOON [T3/2022]

150.000VND1.950.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm 
  • Móc khóa: 6.8 x 5cm
  • Bìa A4
  • Standee: 7.8 x 6.1cm
  • Hàng Box có Bonus thêm 1 huy hiệu hoặc 1 móc khóa