[Chốt 10/1] Huy hiệu ver. Sở cảnh sát Vol.4 và Vol.5 [T2/2022]

100.000VND290.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm (Huy hiệu là hàng Box, sản phẩm lẻ có trường hợp hết hàng)
  • Sau thời gian chốt có trường hợp hết hàng