Card Metal Conan Thẻ kim loại Conan ver 2020

50.000VND650.000VND

  • Sản phẩm đặt trước
  • 1 túi / 1 card (random 32 loại)
  • 1 box 20 túi