Card Conan loại Bromide ver Movie 25: Nàng dâu Halloween (giấy ảnh) (T7/2022)

90.000VND270.000VND

  • Kích thước: 6.3×8.9cm | Chất liệu: Giấy
  • Giá / 1 túi ~ mỗi túi 3 card (random trong 45 mẫu)
  • Giới hạn 1 tài khoản 3 túi