Card Conan loại Bromide (giấy ảnh) (T7/2022)

60.000VND750.000VND

  • Kích thước: 6.3×8.9cm | Chất liệu: Giấy
  • 1 túi 3 card (random trong 45 mẫu)
  • 1 Box 10 túi (dù mua box cũng không đủ mẫu) 
  • 2 Card: Card chọn: Ghi chú số của mẫu card ở ảnh thứ 2 vào Ghi chú khi đặt; Card random: Shop sẽ bốc ngẫu nhiên trong các mẫu đã mở túi. Nếu bạn muốn chọn 2 mẫu đặt số lượng 2 (tức 4 card gồm 2 mẫu chọn, 2 mẫu random) v..v..