Card Conan Itajaga BOX [T5/2023]

50.000VND990.000VND

  • Kích thước: 85×59mm | Chất liệu: Metallic | 30 mẫu
  • 1 túi 1 card + 1 bánh | 1 Box 20 túi (1 Box không đủ mẫu hoặc các card có thể trùng nhau)
  • Phát hành: Tháng 5/2023
  • Hàng pick up sẽ về sau ngày phát hành tầm 2 tuần 
  • Hàng vận chuyển là hàng gom hàng 1 tháng về 1 lần nên kéo dài 30 ngày hoặc hơn