Card Conan Film Style Collection Vol.2 [T10/2023]

70.000VND700.000VND

  • 5.6×9.0cm | Chất liệu: PP 
  • 1 túi 2 card | 1 Box 10 túi (1 Box không đủ mẫu hoặc các card có thể trùng nhau)
  • Phát hành: Tháng 10/2023