Card Conan Film Style Collection [T2/2023]

69.000VND790.000VND

  • 5.6×9.0cm | Chất liệu: PP 
  • 1 túi 2 card | 1 Box 10 túi (1 Box không đủ mẫu hoặc các card có thể trùng nhau)
  • Phát hành: Tháng 2/2023
  • Hàng pick up sẽ về sau ngày phát hành tầm 2 tuần 
  • Hàng vận chuyển là hàng gom hàng 1 tháng về 1 lần nên kéo dài 30 ngày hoặc hơn