Box Book, Character Block nguyên tác Vol.3 [T7/2024]

685.000VND1.050.000VND

  • Book Box: 174x234mm
    Huy hiệu chữ nhật: 78x53mm
    Huy hiệu tròn: 57mm
    Card acrylic: 72mm x 129mm
  • Character Block: 150×100×20mm
  • Giá có thể thay đổi tùy thời điểm order