Bộ sản phẩm Wet Color Series [T4/2022]

120.000VND420.000VND

  • Huy hiệu: 56mm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Móc khóa: 75mm
  • Standee: 95×65mm
  • Phát hành: Tháng 4/2022