Bộ sản phẩm USJ 2022

1.000VND

  • Giá trên không phải giá sản phẩm.
  • Sản phẩm này cần liên hệ Shop trước khi đặt
  • Ảnh rõ từng món: https://imgur.com/a/ut98it8
  • Sản phẩm không rõ kích thước
  • Đây là sản phẩm event mua trực tiếp, không bán online bên Nhật, thời gian hàng về rất lâu