Bộ sản phẩm Truyện cổ tích Nhật – Standee, Huy hiệu, Túi nhỏ [T12/2023]

115.000VND255.000VND

  • Standee: 12×9.8cm | Huy hiệu: 5.6cm | Túi nhỏ: 16x15cm 
  • Phát hành: Tháng 12/2023 | Đóng order: 5/11 
  • Giá dành cho đơn thanh toán 100% | Cọc hoặc COD giá + 40k / 1 sản phẩm