Bộ sản phẩm Sticker và Standee Conan Chibi Chair Ver [T4/2023]

100.000VND1.550.000VND

  • Sticker: 99×64mm 
  • Standee: 6×4cm
  • Ngày phát hành: Dự kiến 28/4