Bộ sản phẩm Starlight [T4/2022]

100.000VND220.000VND

  • Huy hiệu: 56mm
  • Móc khóa: 65×65×3mm
  • Kẹp 65×60×15mm
  • Tranh màu: 135×120mm
  • Tất cả sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng 
  • Phát hành: Tháng 4/2022