Bộ sản phẩm Star Gradation [T4/2024]

105.000VND

  • Standee: 13.5×10cm |  Panel: 7x7cm | Móc khóa: 6cm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt