Bộ sản phẩm Square Acrylic Standee, Huy hiệu Hologram, Sticker

105.000VND1.050.000VND

  • Standee: Khoảng 73 x 105mm, Bệ: Khoảng 40 x 40mm
  • Huy hiệu 5.7cm | 1 Box 10 huy hiệu
  • Sticker: 70mm×140mm | 1 Box 10 Pack mỗi Pack 1 Sticker
  • Phát hành: Tháng 2/2023
  • Giá có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng