Bộ sản phẩm WaterColor [T6/2022]

75.000VND250.000VND

  • Huy hiệu: 7.6cm
  • Móc khóa: 5.6cm – Chất liệu kim loại
  • Standee: Bệ: 5x 2.6cm, Thoại: 1.1 x 5.6cm, Nhân vật: khoảng 4.8 x 6.7cm (Sản phẩm Box, có trường hợp không có hàng hoặc về rất lâu)
  • Poscard: 14.8x10cm