Bộ sản phẩm Present [T4/2021]

120.000VND450.000VND

  • Standee: 15x12cm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Huy hiệu Big: 7.5cm
  • Huy hiệu Chibi: 5.6cm
  • Móc khóa Chibi: 6.5cm