Bộ sản phẩm Police Collection từ Movic [T4/2022]

150.000VND290.000VND

  • Huy hiệu: 5.7cm (Sản phẩm Box, có trường hợp không có hàng hoặc về rất lâu)
  • Móc khóa (kèm standee): 5x7cm (Sản phẩm Box, có trường hợp không có hàng hoặc về rất lâu)
  • Case đựng khẩu trang: 21.5×13.5cm (PP)
  • Sổ ghi chú: 7.8×9.8cm (50 trang)