Bộ sản phẩm Playback Series [T4/2022]

150.000VND250.000VND

  • Huy hiệu: 5.5cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Móc khóa: 5×6.5cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Bìa A4
  • Phát hành: Tháng 4/2022