Bộ sản phẩm phong cách Anh Quốc ver Chibi [T12/2022]

105.000VND1.125.000VND

  • Standee: 10.5×6.8cm | Miếng lót: B5 | Huy hiệu: 5.6cm | Bìa hồ sơ: A4
  • Tranh: 13.5×12cm | Móc khóa: 6.5cm
  • Tranh, móc khóa, huy hiệu nếu chọn nhân vật có thể tăng giá hoặc giảm giá tùy theo nhân vật
  • Phát hành: Tháng 12/2022