Bộ sản phẩm Pale Tone Vol.3 [T4/2023]

160.000VND330.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm | Khăn tay: 20 x 20cm
  • Standee: 16cm (tùy nhân vật có thể có kích thước khác) |  Móc khóa: 6cm
  • Postcard: 14.8×10cm (Set A: Conan, Haibara, Akai, Gin, Vermouth, Kir – Set B (Shinichi, Ran, Makoto, Sonoko, Kid, Amuro, Hattori)
  • Phát hành: Tháng 4.2023