Bộ sản phẩm PALE TONE series huy hiệu, móc khóa, ốp điện thoại, gương, standee [T4/2021]

295.000VND1.850.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm
  • Móc khóa: 58mm×43mm
  • Gương: 92mm×115mm×6mm
  • Ốp: IP7,8