Bộ sản phẩm Modern Gradient ver Conan Gin Sherry Amuro Akai Vermouth Movie 26 [T4/2023]

100.000VND1.350.000VND

  • Giá hiển thị là giá ưu đãi dành cho bạn đặt trước. Sau thời gian đóng số lượng giá có thể thay đổi.
  • 1 pack = 1 sản phẩm random. Nếu chọn nhân vật vui lòng liên hệ shop trao đổi
  • Standee (11-16cm): Khung 18x14cm | Standee (9-12cm): Khung 13x9cm 
  • [Bán Pack] Móc khóa: 7.5cm | Huy hiệu: 5.6cm | Acrylic Card: 8.5×5.4cm (1 pack 2 card) 
  • Ly: 9.5×φ8cm | Bìa hồ sơ A4 | Lót ly cork: 9x9cm