Bộ sản phẩm Mèo Deformed Cat Vol.2 [T4/2023]

150.000VND430.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm Random)  | Móc khóa: 5cm
  • Standee: 8.5cm×10.5cm
  • Túi Tote: 350mm×H360mm
  • Passcase Acrylic (đưng card): 11.4cm×9cm
  • Sản phẩm phát hành: Tháng 4.2023