Bộ sản phẩm Marinui [T2/2022]

120.000VND250.000VND

  • Móc khóa: 64×H70mm
  • Huy hiệu: 56mm
  • Ly nhựa: 74×H78mm (Nhựa melamine)
  • Túi mini: 170×H114mm
  • Túi mini hình trụ: 60×H100mm
  • Móc khóa và huy hiệu là sản phẩm random, có thể hết hàng hoặc không có hàng nếu mua lẻ