Bộ sản phẩm giới hạn Conan Movie 25: Cô dâu Halloween từ Toho [T5/2022]

420.000VND450.000VND

  • Standee: (2 mặt) – 15cm
    Huy hiệu: 1 bộ 6 huy hiệu – 5.6cm
    Nam châm set Conan x Sato x Takagi:  6*5.2cm
    Nam châm set Amuro x Matsuda x 5 thành viên: 6*5.2cm
    Túi cầm tay 15x13cm (2 mẫu)
  • Sản phẩm giới hạn, có trường hợp hết hàng trước ngày phát hành