Bộ sản phẩm GARAGE [T4/2022]

150.000VND330.000VND

  • Standee: 9.5×8cm
  • Huy hiệu: 5.5cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Móc khóa: 4.5×6.5cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Phát hành: Tháng 4/2022