Bộ sản phẩm “Gặp gỡ” [T4/2022]

100.000VND850.000VND

  • Standee: 9x20cm
  • Huy hiệu: 5.7cm (Sản phẩm là hàng Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng)
  • Hình dán: 10×13cm
  • Khăn thể thao: 40×90cm
  • Bìa A4
  • Phát hành: Tháng 4/2022