Bộ sản phẩm Deformed Học viện cảnh sát [T4/2022]

199.000VND650.000VND

  • Huy hiệu: 57mm×57mm (Nếu muốn chọn nhân vật hãy ghi chú khi đặt hàng hoặc liên hệ shop trước khi đặt)
  • Móc khóa: khoảng 36mm×61mm (Nếu muốn chọn nhân vật hãy ghi chú khi đặt hàng hoặc liên hệ shop trước khi đặt)
  • Standee: 62mm×H75mm
  • Túi bút acrylic: 224mm×H156mm
  • Bìa hồ sơ A4
  • Sổ Croquis: 165mm×H182mm×D9mm