Bộ sản phẩm Craft series [T6/2022]

150.000VND750.000VND

  • Kích thước: Không rõ (NSX không cung cấp)
  • Sản phẩm Random nếu muốn chọn nhân vật hãy ghi chú khi đặt hàng hoặc liên hệ shop trước khi đặt. Giá khi chọn nhân vật có thể thay đổi khi sản phẩm phát hành. Shop sẽ liên hệ nếu giá thay đổi. Bạn có thể đồng ý đặt tiếp hoặc hủy sản phẩm.