Bộ sản phẩm Country Ver TMS Conan, Amuro, Ran, Hattori [Chốt: 12/11]

100.000VND950.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm (Giá /  2 mẫu huy hiệu cùng nhân vật) (Hàng Random có trường hợp không có hàng)
  • Kẹp Acrylic: 4×6cm (Hàng Random có trường hợp không có hàng)
  • Bìa hồ sơ A4 (Hàng Box) | Standee Tranh: 14.8×21cm
  • Sticker: 5.5×9.1cm | Khay: 30×21×2cm
  • Card + Khung tranh: 20×17×1.5cm (1 khung tranh + set 4 card)
  • Chốt 12/11 | Phát hành Cuối Tháng 12