Bộ sản phẩm chibi ver Mùa Thu [T12/2022]

150.000VND650.000VND

  • Huy hiệu: 5.7cm
  • Móc khóa: 10cm
  • Standee: 8.5cm×10.5cm