Bộ sản phẩm Chara Peco Drink từ Crux [T3/2023]

130.000VND1.850.000VND

  • Standee: 80×85mm | Huy hiệu: 56mm
  • Móc khóa: 65mm | Tranh: 135×120mm
  • Sticker: 1 pack 3 sticker 3 mẫu 10cm, 8cm và 4.5cm
  • Trường hợp bạn muốn mua chọn nhân vật vui lòng liên hệ Shop