Bộ sản phẩm Carat Bouquet [T7/2021]

135.000VND250.000VND

  • Acrylic clip: 42×H41mm
  • Móc khóa: khoảng 6-7cm
  • Huy hiệu: 5.6cm
  • Lót ly Acrylic: 8×7.8cm
  • Bìa hồ sơ: 22×31cm
  • Túi kéo mini: 15×18cm