Bộ sản phẩm BLACK CROW SING [Chốt 30/9/2023]

135.000VND550.000VND

  • Standee: H20×W7.5cm | Bìa hồ sơ A4 | Huy hiệu 5.7cm
  • Photo Card: H8.6×W5.4cm
  • Đặt lẻ Card tại form: https://forms.gle/W9FeinYydrEDEDVi9  (P.s: Shop sẽ phân bổ và báo giá tùy theo số lượng đặt của nhân vật)
  • Đóng order: 18 giờ 30/9