Bộ sản phẩm Ani-Art Vol.5 [T9/2021]

120.000VND450.000VND

  • Móc khóa: 10cm
  • Bìa: A4
  • Standee: 6.8cm×5.1cm, base (bục dựng): 5.5cm×5.5cm
  • Ly: 8.2cm×9.5cm
  • Huy hiệu: 5.6cm