Bộ móc khóa huy hiệu ver Conan Movie 26 [T5.2023]

130.000VND1.250.000VND

  • Huy hiệu: 5.6cm
  • Móc khóa A: 6×5.5cm | B: 7.9cm×4.2cm
  • Phát hành: Tháng 5.2023
  • Bạn nào muốn chọn nhân vật inbox FB shop trao đổi giá hen