Bộ bông tay, khuyên tai 5 cảnh sát của học viện cảnh sát

2.900.000VND

  • 8.4~9.2mm×W7.4~8.4mm
  • 2 loại cài
  • Chi tiết về sản phẩm, liên hệ FB Shop hoặc Mail