Bộ Acrylic Card Giới Hạn Conan Movie 26: Tàu ngầm sắt đen [T4/2023]

990.000VND

  • Kích thước: Thẻ: 63 x 88mm | Hộp bên ngoài: Khoảng H124 x W99 x D22,5mm
  • Chất liệu: Thẻ: PET | Hộp bên ngoài: Giấy
  • Sản phẩm mua giới hạn số lượng (Mỗi tài khoản chỉ mua được 1 bộ)
  • Ngày phát hành: Dự kiến cuối Tháng 4

Chỉ còn lại 2 sản phẩm