[Bản thường] Bộ sản phẩm mùa hè Marin [T8/2022] (Sao chép)

135.000VND330.000VND

  • Standee: 6cm | Sticker: 8×8cm
  • Băng keo: 1.8cm×5m (Amuro, Akai là nhân vật đại diện)
  • Huy hiệu: 5.6cm (Sản phẩm Random có trường hợp về rất trễ hoặc không có hàng) 
  • Phát hành: Tháng 8/2022