Link đặt hàng: https://forms.gle/FrZXA9z1wQ2minzCA

Trạng thái đơn hàng: https://bit.ly/2F0Cmlk

Một vài lưu ý:

  • Sau khi đât hàng xin hãy thông báo trên Page Facebook: @shopconanfdcv của Shop hoặc Mail fdcvshop@gmail.com nếu không xài Facebook
  • Sau khi đã đặt không thể hủy sau 3 ngày, trường hợp hàng đang về hủy giữa chừng bạn không thể đặt hàng tại Shop nữa.
  • Hãy chú ý trạng thái đơn hàng thường xuyên để biết hàng mình đã về hay chưa, chừng nào vận chuyển và mã vận chuyển.