167420195 294562225396016 1842449318561362095 N

 

Nhưng tham gia event Săn huy hiệu M24 là có quà thật đó nha!!